RSS

Dossier: binnenland

Dossier: GroenLinks

Gepubliceerd: 08 mei 2013 01:11

GroenLinks: voorstel leenstelsel ontoereikend

Gepubliceerd: 13 feb 2013 13:00

(Novum) - Het huidige voorstel voor de invoering van een sociaal leenstelsel is 'ver ontoereikend'. Dat zei GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver woensdag tijdens het debat over de invoering van het stelsel. "Mijn fractie kan hier op geen enkele wijze mee instemmen." Ook D66 moet nog worden overtuigd. De opstelling van GroenLinks is van belang, omdat het kabinet nog geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer voor de plannen. Minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) zei eerder dat ze voor steun in de senaat in de eerste plaats op D66 en GroenLinks rekent, omdat die partijen de invoering van een leenstelsel in het verkiezingsprogramma hadden staan. De bewindsvrouw weet GroenLinks dus nog niet aan haar zijde, en ook D66 toonde zich uitermate kritisch. Paul van Meenen (D66) wilde nog geen eindoordeel vellen over het voorstel, omdat de hoofdlijnenbrief van Bussemaker daar volgens hem onvoldoende basis toe biedt. Hij zei wel dat het plan nog 'flink' kan worden verbeterd. Zowel GroenLinks als D66 vindt dat het kabinet te weinig geld investeert in het onderwijs. "Het kabinet investeert geen euro in het onderwijs, maar schuift met geld", zei Van Meenen. Hij noemde het 'wrang' om de studenten te laten opdraaien voor investeringen in het onderwijs. Ook Klaver had nog veel vragen. Hij maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van het onderwijs, omdat de lening studenten kan afschrikken. Ook vreest hij voor verschraling van het onderwijs, wanneer veel studenten kiezen voor een 'veilige' studie met de beste kans op een goede baan. PVV, SP, CDA en ChristenUnie verzetten zich tegen de plannen. De regeringspartijen VVD en PvdA steunen het voorstel wel. Mohammed Mohandis (PvdA) toonde zich gevoelig voor de bezwaren van D66 en GroenLinks. Hij zei 'open te staan' om te kijken of volgend jaar al extra kan worden geïnvesteerd in het onderwijs. Tegelijkertijd wees hij op de 'financiële context' waarin Nederland verkeert. "Investeringen gaan heel lastig worden in deze tijd." Hij zijn daarom vooral toekomstige studenten die gaan profiteren van de invoering van het sociaal leenstelsel, aldus Mohandis. Bussemaker komt later woensdag aan het woord.

Rik Grashoff kandidaat voorzitterschap GroenLinks

Gepubliceerd: 09 feb 2013 16:40

(Novum) - Voormalig Tweede Kamerlid Rik Grashoff is een van de drie kandidaten voor het voorzitterschap van GroenLinks. Dat heeft de partij zaterdag bekendgemaakt. De 51-jarige Grashoff moet het opnemen tegen de Leidse fractievoorzitter Pieter Kos en adjunct-directeur van de Natuur en Milieufederatie Utrecht Lot van Hooijdonk. Grashoff is van huis uit civiel ingenieur. Eerder was hij voor GroenLinks wethouder in Delft en Rotterdam. Van 2010 tot 2012 was hij Kamerlid. Hij maakte deel uit van de commissie-de Wit, die de aanpak van de kredietcrisis onderzocht. Bij de verkiezingen van september stond hij zesde op de lijst van GroenLinks. De partij haalde vier zetels. Ook voor de andere functies in het partijbestuur werden zaterdag de kandidaten gepresenteerd. In totaal zijn er vijftien kandidaten voor zeven posities. Het partijcongres van GroenLinks kiest op 3 maart wie de nieuwe voorzitter en de overige bestuursleden worden. GroenLinks is op zoek naar een nieuw bestuur sinds het vorige bestuur onder leiding van Heleen Weening in oktober tijdens een partijraad de handdoek in de ring gooide. Aanleiding was de gang van zaken rond het vertrek van Jolande Sap als partijleider na de teleurstellende uitslag van de verkiezingen. Een commissie die het verkiezingsdebacle onderzocht concludeerde vorige maand dat de nederlaag te wijten was aan een gebrek aan regie, zowel binnen de Kamerfractie als in de partij zelf. De komende weken worden op verschillende plekken in het land bijeenkomsten georganiseerd waar de kandidaat-bestuursleden hun opwachting zullen maken.

Rapport GroenLinks kroniek van politiek geblunder

Gepubliceerd: 25 jan 2013 17:47

(Novum) - De commissie die de dramatische verkiezingsnederlaag van GroenLinks onderzocht spaart niets en niemand in de partij. In het rapport dat onder leiding van Nel van Dijk is opgesteld krijgen onder anderen oud-partijleider Femke Halsema, haar opvolgster Jolande Sap, partijvoorzitter Heleen Weening en campagneleider Jesse Klaver er flink van langs. Het rapport Terug naar de Toekomst laat zich lezen als een kroniek van politiek geblunder. Volgens Van Dijk ontstond er in de periode dat Femke Halsema partijleider was 'verwijdering tussen de fractie en de partij'. Van Dijk sprak vrijdag tijdens de presentatie van het rapport in Utrecht over dedain van de fractie richting de partij. "Als het de Tweede Kamerfractie niet uitkwam werd er niet geluisterd naar wensen uit de partij." Toen Halsema in december 2010 opstapte en het stokje overdroeg aan Sap liet zij een verdeelde fractie achter. Ook was de timing niet ideaal. "Sap is zeker niet onder gunstig gesternte aangetreden", zei Van Dijk vrijdag. Ze noemde het bovendien 'niet meer van deze tijd' om de overdracht van het partijleiderschap te regelen zonder de leden daarbij te betrekken. Het besluit om in te stemmen met de politietrainingsmissie in Kunduz zou kort na het aantreden van Sap een 'belangrijke ontwrichtende rol in de fractie spelen', stelt het rapport. Het fractiebestuur functioneerde steeds slechter en pogingen van Sap om haar leiderschap binnen de fractie te bestendigen werkten averechts. "In reactie op de conflicten isoleerde Sap zich verder van de fractie en nam in de fractie de twijfel aan haar leiderschap toe." Het aanstellen van een coach hielp nauwelijks. Toen Dibi zich kandidaat stelde voor het partijleiderschap brak chaos uit. Zijn kandidatuur kwam door een lek naar de pers in de openbaarheid. Het rapport omschrijft 'lekken naar media om de eigen partijinterne strategische agenda te bevorderen' als onprofessioneel. De kandidatencommissie, onder leiding van fractievoorzitter in de Eerste Kamer Tof Thissen achtte Dibi ongeschikt voor het partijleiderschap. Binnen de Kamerfractie bestond twijfel over de onpartijdigheid van Thissen. Toen Sap de interne verkiezingen met overmacht won werden de rijen niet gesloten. "In een interview bracht Dibi meer details naar buiten over meningsverschillen binnen de fractie", constateert Van Dijk. In de verkiezingscampagne, die werd geleid door Kamerlid Jesse Klaver, kon de weg naar boven niet worden teruggevonden. Het campagneteam was onervaren en de campagne werd verstoord door meerdere incidenten. Het rapport noemt de oproep van een GroenLinks-raadslid om kraanwater in horecagelegenheden verplicht gratis te maken als voorbeeld. Ook uitlatingen van Klaver over de coalitievoorkeur van GroenLinks, die verschilde van de voorkeur die Sap uitsprak, deden de campagne geen goed. Daags na de dramatisch verkiezingsuitslag sprak Sap met de partijtop over haar positie. Sap wilde aanblijven, maar onder anderen partijvoorzitter Heleen Weening en Thissen leek het beter als ze de eer aan zichzelf zou houden. Morrend stemden ze in met het aanblijven van Sap, maar een dag later lieten ze Sap weten dat er onvoldoende vertrouwen was. De fractie bleek niet bereid om Sap de wacht aan te zeggen, waarna een 'patstelling' ontstond. Van Dijk heeft er 'geen enkele waardering voor' dat de situatie drie weken voortduurde. Toen zorgde een artikel in NRC Handelsblad voor dat Sap aftrad. Een dag later volgde het partijbestuur. "Dit willen we niet meer meemaken", zei interim-partijvoorzitter Eduard van Zuijlen vrijdag. "En dit gaan we ook niet meer meemaken. We willen dat GroenLinks het niet meer over zichzelf hoeft te hebben." Fractievoorzitter Bram van Ojik is blij met rapport en met de aanbevelingen die er in staan. "We zijn bezig met het terugbrengen van de partij als belangrijke politieke stroming in het politieke krachtenveld."

Regie ontbrak bij GroenLinks

Gepubliceerd: 25 jan 2013 15:57

(Novum) - De verkiezingsnederlaag van GroenLinks is veroorzaakt door een gebrek aan regie, zowel binnen de Kamerfractie als in de partij zelf. Dat is de voornaamste conclusie van de commissie onder leiding van Nel van Dijk die het verkiezingsdebacle van de partij onderzocht. De bevindingen werden vrijdag gepresenteerd in Utrecht. "De kiezer was niet bereid haar stem te geven aan een partij die intern de zaakjes niet op orde had", staat in het rapport Terug naar de Toekomst. Volgens de commissie moeten leden meer betrokken worden bij de partij en moet GroenLinks 'een open debatpartij' worden. Bovendien moet de lijsttrekker in een referendum worden gekozen. De tumultueuze aanloop naar het referendum om het leiderschap deed GroenLinks afgelopen zomer de das om. De kandidatencommissie achtte Tofik Dibi ongeschikt en pas na bemoeienis van boze partijprominenten mocht hij het toch opnemen tegen fractievoorzitter Jolande Sap. Sap won het referendum met overmacht, maar wist de negatieve beeldvorming niet meer bij te stellen. GroenLinks verloor bij de verkiezingen op 12 september zes van de tien zetels. Kort daarna zei het partijbestuur het vertrouwen op in Sap. Zowel Sap als het partijbestuur traden af. Maar ook voor Dibi met zijn kandidatuur de knuppel in het hoenderhok gooide ging er al veel fout bij GroenLinks, zo concludeert de onderzoekscommissie. Zo werd in de affaire rond Mariko Peters, die in 2011 onder vuur kwam te liggen wegens mogelijke belangenverstrengeling, 'inadequaat met de pers omgegaan'. "Er wordt gekozen voor een 'zwijgstrategie' en er wordt niet tijdig opening van zaken gegeven." Als de Tweede Kamer in de zomer van 2011 terugkeert van reces vanwege een belangrijk debat over de eurocrisis, zijn veel GroenLinks-fractieleden afwezig. "Daarmee wordt GroenLinks de 'strandpartij'", ziet Van Dijk. Ook het veelvuldig lekken naar journalisten door fractieleden en het uitblijven van repercussies is niet bevorderlijk voor het functioneren van de fractie. De commissie-Van Dijk sprak met vijftig sleutelfiguren en 140 andere leden. Een enquête werd door zevenduizend GroenLinks-leden ingevuld. Ook werd een kiezersonderzoek uitgevoerd en sprak de commissie met journalisten en leden van andere politieke partijen. Interim-voorzitter Eduard van Zuijlen is blij met het rapport. "Met deze voorstellen kunnen we het herstel verder vormgeven. GroenLinks is een partij die staat voor groen, links en vernieuwend. Daarmee hebben we een unieke positie in het politieke landschap." Op 3 maart kunnen leden zich tijdens het partijcongres van GroenLinks uitspreken over het rapport.

Rapport over falen GroenLinks gepresenteerd

Gepubliceerd: 25 jan 2013 07:15

(Novum) - De commissie die het verkiezingsdebacle van GroenLinks heeft onderzocht presenteert vrijdagmiddag haar bevindingen. In het rapport, dat is opgesteld onder leiding van Nel van Dijk, staan ook aanbevelingen voor de toekomst. Het rapport wordt om 15.00 uur in Utrecht gepresenteerd. Voor GroenLinks was 2012 een dramatisch jaar. De strijd om het lijsttrekkerschap van de partij kende een tumultueuze aanloop. Tofik Dibi werd door de kandidatencommissie niet geschikt geacht om het op te nemen tegen Jolande Sap, maar mocht na bemoeienis van partijprominenten als Femke Halsema toch meedoen. Sap won de interne verkiezingen met overmacht, maar toen stond de partij in de peilingen al op fors verlies. Tijdens de campagne in aanloop naar de Kamerverkiezingen kon Sap het tij niet keren, en GroenLinks verloor op 12 september zes van de tien zetels. Daags na de verkiezingen zei Sap dat ze aanbleef als leider, maar enkele weken later zegde het partijbestuur het vertrouwen in haar op. Sap stapte op en ook het partijbestuur onder aanvoering van partijvoorzitter Heleen Weening pakte zijn biezen. Huidig fractievoorzitter in de Tweede Kamer Bram van Ojik heeft de afgelopen maanden meermaals gezegd dat hij GroenLinks een nieuwe koers wil laten varen. De partij moet volgens hem concreter zijn in het uitdragen van standpunten. Vanaf eind januari voert het interim-bestuur van GroenLinks gesprekken met leden over de voorstellen van de commissie-Van Dijk. Op 3 maart mogen de leden van GroenLinks zich uitspreken over de aanbevelingen die in het rapport staan.

GroenLinks kritisch over leenstelsel-plan

Gepubliceerd: 18 jan 2013 17:58

(Novum) - Het kabinetsbesluit om door te gaan met de invoering van het sociaal leenstelsel voor studenten krijgt kritiek van GroenLinks. Tweede Kamerlid Jesse Klaver vindt het plan niet goed voor het hoger onderwijs. ?Het komt neer op een platte bezuiniging, waar studenten de dupe van worden?, reageert hij vrijdag. De opstelling van GroenLinks is van belang, omdat het kabinet nog geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) zei vrijdag dat ze voor steun in de senaat in de eerste plaats op D66 en GroenLinks rekent, omdat die partijen de invoering van een leenstelsel in het verkiezingsprogramma hadden staan. GroenLinks heeft zij vooralsnog niet overtuigd. Klaver vindt de invoering van het leenstelsel alleen te verdedigen als de kwaliteit en toegankelijkheid er op vooruitgaan. ?Beter onderwijs, hogere aanvullende beurzen, lager collegegeld en natuurlijk moet de OV-kaart blijven?, stelt hij. D66-Kamerlid Paul van Meenen laat in een reactie weten dat hij de plannen bestudeert. Ook de ChristenUnie reageert kritisch. De partij maakt zich ‘grote zorgen’ over de toenemende schuldenlast van studenten wanneer het leenstelsel wordt ingevoerd. ?Deze last brengt grote risico’s met zich mee voor de toekomst van de student zelf?, reageert Carola Schouten. ?Bij het aangaan van financiële verplichtingen zoals het kopen van een huis blijkt de schuldenlast steeds vaker een blok aan het been.? Schouten wil een rondetafelgesprek organiseren met onder meer studentenorganisaties, budgetinstituut Nibud en het BKR over de schuldenproblematiek. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is niet overtuigd dat de toegankelijkheid zo goed wordt gewaarborgd als gesteld in de brief. ?Door de afschaffing van de OV-studentenkaart en de invoering van het leenstelsel vrezen we dat de financiële situatie thuis een zeer grote rol gaat spelen bij de uiteindelijke studiekeuze?, stelt voorzitter Thijs van Reekum. Uit de hoofdlijnennotitie van Bussemaker blijkt dat studenten vanaf 2014 door het leenstelsel bijna vijftienduizend euro extra kwijt zijn aan hun studie. Het Centraal Planbureau (CPB) maakte vrijdag bekend dat door het stelsel jaarlijks 2200 studenten minder zullen beginnen aan een opleiding in het hbo of wo. Invoering van de plannen van het kabinet zal leiden tot 1,5 procent minder eerstejaars voltijdstudenten in het hbo, oftewel 1300 studenten. In het wo is dat 2,1 procent, oftewel negenhonderd studenten, aldus het CPB.