RSS

Dossier: binnenland

Dossier: PvdA

Gepubliceerd: 08 mei 2013 01:11

PvdA verdedigt eigen staatssecretaris

Gepubliceerd: 31 jan 2013 18:28

(Novum) - Regeringspartij PvdA neemt genoegen met de uitleg van staatssecretaris van Infrastructuur Wilma Mansveld (PvdA) over het achterhouden van een kritisch rapport over Prorail. Coalitiepartner VVD is kritischer, bleek donderdag tijdens een debat over de kwestie. Duco Hoogland (PvdA) vindt weliswaar dat het 'beter was geweest' wanneer het uit juni stammende rapport meteen naar de Kamer was gestuurd. Maar dat is inmiddels gebeurd. "En daar nemen we genoegen mee." Het rapport ging woensdag naar de Kamer nadat de Volkskrant eerder die dag het bestaan ervan onthulde. Hoogland deed het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport verder af als een bundeling van 'meningen van mensen op en rond het spoor'. Hij vroeg om een nieuw onderzoek naar de technische staat van het spoor, 'zodat gerezen twijfels kunnen worden weggenomen'. De PvdA’er nam het voor zijn partijgenoot op. Hij noemde het een 'cruciaal onderscheid' dat Mansveld in de zomer nog geen staatssecretaris was. Destijds was minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen (VVD) verantwoordelijk voor het spoor. Uitgedaagd door de oppositie erkende Hoogland wel dat Mansveld nu politiek verantwoordelijk is. Betty de Boer (VVD) zei dat het rapport naar de Kamer had moeten worden gestuurd. Ze wil opheldering van Mansveld waarom dat is niet gebeurd. Met 'foutje, bedankt!' neemt De Boer geen genoegen. Ze eist een 'toelichting op feiten' en de gang van zaken. Uit het rapport blijkt dat Prorail bij het aanbesteden van het onderhoud voor het spoor vooral oog heeft voor het geld, en minder voor de veiligheid. Hierdoor ontstaan 'risico's die invloed hebben op de veilige berijdbaarheid' van het spoor. Mansveld had in de Kamer soortgelijke kritiek van aannemer Strukton eerder nog voorbarig en ongefundeerd genoemd. Mansveld erkende woensdag in een brief dat het wellicht beter was geweest om het rapport wel naar de Kamer te sturen. Veel oppositiepartijen vinden die uitleg onvoldoende.

PvdA legt zich neer bij afschaffen statiegeld

Gepubliceerd: 29 jan 2013 18:48

(Novum) - De PvdA gaat zich niet verzetten tegen het afschaffen van statiegeld op plastic flessen. Kamerlid Manon Fokke (PvdA) zei dinsdag dat haar fractie nog steeds voor het behoud van statiegeld is. "Maar continuïteit van bestuur is ook heel belangrijk", voegde zij daaraan toe. Het vorige kabinet besloot om statiegeld af te schaffen. "We zijn niet blij en we zijn niet trots op het besluit", zei Fokke. "Maar het is gelopen zoals het is gelopen. De overheid moet ook betrouwbaar zijn." Ze beloofde de afschaffing 'zeer kritisch te gaan volgen'. Het PvdA-Kamerlid werd fel onder vuur genomen door onder meer de SP en GroenLinks. "In de politiek moet je soms ook je rug rechthouden en ergens voor staan", beet SP-Kamerlid Henk van Gerven Fokke toe. Volgens hem buigt de PvdA voor de verpakkingsindustrie. "Ik ben diep teleurgesteld in de draai van de PvdA", zei GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren. Het vorige kabinet van VVD, CDA en gedoogpartij PVV wilde van het statiegeld op petflessen af. De PvdA was daartegen. De kwestie werd voorgelegd aan de gemeenten, die instemden met het plan. Volgens Van Tongeren was de keuze die aan gemeenten werd voorgelegd niet duidelijk, maar Fokke bestrijdt dit. Staatssecretaris van Milieu Wilma Mansveld (PvdA) liet in november de Tweede Kamer al weten dat zij vasthoudt aan het plan van haar voorganger Joop Atsma (CDA). Hij sloot een overeenkomst met het bedrijfsleven om zwerfafval terug te dringen. In 2014 gaat een proef van start. Als die succesvol blijkt kan het statiegeld in 2015 worden afgeschaft.

PvdA wil stop op detentie vluchtelingen Schiphol

Gepubliceerd: 28 dec 2012 19:41

(Novum) - Vluchtelingen die aankomen op Schiphol moeten niet meer voor langere tijd in een cel worden gezet. Dat zei PvdA-Kamerlid Khadija Arib vrijdag op Radio 1. "Mensen die om asiel vragen, moeten op een goede en een zorgvuldige manier worden behandeld en niet als crimineel worden vastgehouden." Arib deed haar uitspraken naar aanleiding van een oproep van Vluchtelingenwerk Nederland aan staatssecretaris van veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) over de kwestie. Plaatsvervangend directeur van de organisatie Jasper Kuipers vertelde vrijdag op Radio 1 dat naar schatting jaarlijks een kleine duizend vluchtelingen die via Schiphol binnenkomen en er om bescherming vragen in een cel worden gezet. De formele reden voor deze aanpak is dat vluchtelingen zo nog even juridisch buiten Nederland worden gehouden, zegt Kuipers. De vluchtelingen doorlopen hun asielprocedure achter de tralies. Dat kan twee weken duren, als sprake is van de korte procedure, maar de lange procedure kan maanden in beslag nemen. Kinderen blijven altijd in ieder geval twee weken vastzitten en echtparen worden uit elkaar gehaald, beschreef Kuipers. Volgens hem is detentie van vluchtelingen daarbij ongeveer twee keer zo duur als wanneer ze op een asielzoekerscentrum worden opgevangen. Dat komt bijvoorbeeld doordat een bewaker mee moet als wordt gelucht. Arib, die Kamervragen heeft gesteld over de kwestie, wil dat vluchtelingen die via Schiphol binnenkomen bijvoorbeeld sneller worden geholpen. Een andere optie is dat ze niet meer worden vastgezet, maar naar een alternatieve opvanglocatie gaan. "Dit probleem moet worden aangepakt", vindt ze.