RSS

Dossier: Buitenland

Dossier: Europese Unie

Gepubliceerd: 08 mei 2013 01:11

Britse premier Cameron worstelt met EU

Gepubliceerd: 16 mei 2013 15:41

(Novum/AP) - Op vrijdag 5 juli zal het Britse Lagerhuis debatteren over een wetsvoorstel dat een referendum over het Britse lidmaatschap van de Europese Unie mogelijk moet maken. De volksstemming zou in 2017 moeten plaatsvinden. De vraagstelling is simpel: 'Vindt u dat Groot-Brittannië lid moet blijven van de EU'. Het wetsvoorstel wordt ingediend door James Wharton, lid van de Conservatieve fractie (de Tory's). Het besluit, donderdag genomen, kwam een dag nadat het Lagerhuis premier en Tory-leider David Cameron juist over de EU een draai om zijn oren had gegeven. In afwezigheid van de eerste minister, die in de Verenigde Staten verbleef, nam het Lagerhuis een motie aan waarin het werd 'betreurd' dat er in de vorige week door koningin Elisabeth II afgelegde regeringsverklaring geen woord over het EU-lidmaatschap werd gesproken. De motie werd aangenomen met 277 tegen 130 stemmen. Bij de voorstemmers waren 114 leden van de Tory-fractie. Camerons eigen achterban dus. Nog nooit keerden zich zoveel leden van de fractie tegen hun eigen politieke leider. De stemming was weliswaar symbolisch, doch veelzeggend. Steeds meer Tory's zien het EU-beleid van Cameron niet meer zitten. Labourleider Ed Miliband was er als de kippen bij om Cameron te verwijten dat hij de controle over zijn partij heeft verloren. Cameron maakte vorig jaar al bekend een referendum over het EU-lidmaatschap te willen houden. Hij wilde echter eerst nieuwe onderhandelingen met de EU gaan voeren. Pas als die succesvol zijn afgerond wilde hij de volksstemming houden. De Britten kiezen echter in 2015 een nieuw parlement. Het is allerminst zeker dat de Tory's dan hun regeermacht kunnen behouden en Cameron opnieuw premier kan worden. De EU voelt boverdien niets voor een heronderhandeling van het Britse lidmaatschap. In de Britse samenleving neemt de afkeer van de EU toe. Een peiling in april gaf aan dat 43 procent van de Britten voor uittreding is. De aanhang van de anti-EU-partij UKIP stijgt. Bij regionale verkiezingen begin mei haalde UKIP gemiddeld 26 procent van de stemmen. Er werden 140 raadszetels gewonnen. De Conservatieve Partij verloor er 336. De UKIP-dreiging heeft binnen de Conservatieve Partij de anti-EU-stemming verder doen toenemen. Cameron haastte zich de vraagstelling voor het door hem voorgestelde referendum te onthullen. Die tekst is nu letterlijk overgenomen door James Wharton in zijn wetsvoorstel. Dat Wharton een wetsvoorstel indient, is toe te schrijven aan het feit dat de regering dat tot nu toe weigerde te doen. Binnen het kabinet is men diep verdeeld. Camerons coalitiegenoot de Liberale Democraten zijn pro-EU. Zij weigeren een referendumwet te onderschrijven. De Conservatieven en Liberaal-Democraten houden elkaar in een politieke houdgreep. Na de parlementsverkiezingen van 2010 haalden de Conservatieven noch Labour een meerderheid. Er moest dus voor het eerst een coalitiekabinet gevormd worden. Bij een val van het kabinet nu hebben de Conservatieven noch de Liberale Democraten baat. Beide partijen zouden zwaar verliezen bij een stembusgang. Labour zou alleenheerser worden. De coalitiegenoten blijven dus maar bij elkaar zitten in de hoop dat het bezuinigingsbeleid de Britse economie er weer bovenop zal helpen en zij daar in 2015 door de kiezers voor worden beloond. Het interne gekrakeel bij de Conservatieven kan Cameron echter de kop gaan kosten. John Major en Margaret Thatcher struikelden als eerste ministers ook over interne partijgevechten aangaande de EU. Komend jaar wil Groot-Brittannië de deelname aan het EU-beleid inzake politie en justitie staken. Die terreinen worden weer een nationale bevoegdheid van Londen. In totaal gaat het om 130 'verdragen'. Er zijn echter ook delen bij die de Britten willen behouden. Moeilijke onderhandelingen dienen zich aan. Een apart geval is Schotland. Dat wil zich in september 2014 middels een referendum 'autonoom' verklaren. Tegelijk willen de Schotten echter lid van de EU blijven. Met de ontwikkelingen in Londen is afscheiding wellicht de enige optie omdat te bereiken. James Wharton heeft de Liberaal-Democraten alvast opgeroepen zijn wetsvoorstel te steunen. Hij wees erop dat de partij in het programma voor de stembusgang in 2010 zelf een volksstemming over het EU-lidmaatschap in het vooruitzicht stelde. "Maar ja, partijleider Nick Clegg heeft een reputatie voor het terugkomen op eerdere toezeggingen", sneerde Wharton. Wat er gaat gebeuren als zijn wetsvoorstel wordt verworpen - Labour zal tegen stemmen - is volstrekt onduidelijk.

Arctische raad zet EU in de wachtkamer

Gepubliceerd: 15 mei 2013 17:38

(Novum/AP) - De Europese Unie is vooralsnog niet toegelaten als waarnemer bij de Arctische Raad, een orgaan van landen met belangen in de Noordpool. Dat hebben ministers van de acht lidstaten Canada, Zweden, Denemarken, IJsland, Finland, Rusland, Noorwegen en de Verenigde Staten woensdag op hun tweejaarlijkse beraad in het Zweedse Kiruna besloten. Opvallend genoeg gaven de lidstaten China, India, Italië, Japan, Zuid-Korea en Singapore wel de officiële status van waarnemer. De EU krijgt wel een tweede kans. Als de acht lidstaten van de Arctische Raad het alsnog eens worden over de waarnemerstatus van de EU, kan Brussel aanschuiven. De Raad nam een 'Arctische visie' aan. Daarin wordt onder meer geconstateerd dat het economische potentieel van de Noordpool 'enorm' is, en dat de ontwikkeling daarvan de sleutel is voor het behoud en de welvaart van het gebied. Gepleit wordt voor samenwerking tussen de Arctische staten als het gaat om economische ontwikkeling, handel en investeringen. 'Economische samenwerking staat bovenaan onze agenda', aldus de visie. Door de klimaatverandering en het warmer worden van de atmosfeer smelt steeds meer Noordpoolijs weg. Dat maakt het gebied steeds toegankelijker. De Noordpool is rijk aan olie, gas, mineralen en waardevolle metalen. Wetenschappers schatten dat dertien procent van de wereldoliereserve en dertig procent van de mondiale gasvoorraden in het noordpoolgebied liggen. Door het wegsmelten van het ijs komen ook zeeroutes die tot voor kort helemaal of grote delen van het jaar onbevaarbaar waren, vrij. China en India behoren tot 's werelds snelst groeiende economieën, waar de vraag naar brandstoffen alleen maar toeneemt. Japan heeft geen eigen olie- of gasvoorkomens. De bewindslieden spraken hun grote zorgen uit over de klimaatverandering. Zij riepen op tot meer nationale en internationale maatregelen om de klimaatverandering aan te pakken. De VS behoren met China tot 's werelds grootste luchtvervuilers em veroorzakers van het broeikaseffect. Beiden landen houden binnen het VN-panel voor klimaatverandering (UNFCCC) een mondiaal bindend verdrag met maatregelen ter beteugeling van de uitstoot van broeikasgassen tegen. Op een ministeriële conferentie van het UNFCCC in Bonn, eerder deze maand, stelde een Amerikaanse delegatie voor helemaal af te zien van een algemeen bindend verdrag en elk land vrij te laten eigen maatregelen te treffen.