RSS

Dossier: Economie

Dossier: DSM

Gepubliceerd: 08 mei 2013 01:11

DSM-topman: niet alleen winst moet waarde bepalen

Gepubliceerd: 20 jan 2013 13:59

(Novum) - De waarde van een bedrijf moet niet alleen worden bepaald door de winst die het maakt. Ook de rol die bedrijven voor mensen en voor de aarde spelen moet meewegen, stelde DSM-topman Feike Sijbesma zondag in Buitenhof. De rol die een bedrijf speelt kan volgens Sijbesma worden gemeten door bijvoorbeeld bij te houden of voedselproducenten minder zout en minder vet in het eten doen. Ook het energieverbruik kan worden bijgehouden. Verder kan een bedrijf iets toevoegen door een materiaal te maken dat auto’s lichter maakt. ?Als je dat gemeten hebt, kun je bedrijven die het goed doen bijvoorbeeld belastingvoordeel geven en bedrijven die het slecht doen een belastingnadeel?, zei Sijbesma. ?Overheden en bedrijven zullen dat samen moeten doen.? Het is volgens Sijbesma onlogisch dat bij de waardering en de beurskoers van een bedrijf alleen de winst bepalend is. Het gaat volgens hem om people, planet en profit, waarbij people en planet te lang bijzaak zijn geweest. Die twee moeten volgens hem ook primaire doelstellingen worden. De vraag is volgens hem wat het doel is van de economie. ?Daar zijn we de laatste dertig of veertig jaar een beetje in ontspoord. We zien winst maken nu als een doel op zich.? Hij wees erop dat de economie niet zo is begonnen. ?Het begon als een ruilhandel. De economie is begonnen als iets om te zorgen dat mensen gelukkig en gezond met elkaar kunnen leven. Later is geld gekomen als ruilmiddel. Het gaat er niet om zo veel mogelijk winst te maken, maar om iets toe te voegen aan de aarde en te zorgen dat we met z’n allen gelukkig zijn.? Als dit weer mee gaat wegen bij de waarde van een bedrijf, zullen aandeelhouders volgens hem vanzelf aan bedrijven vragen wat ze eigenlijk voor mensen en voor de aarde doen. ?Dan krijg je een balans tussen de financiële sector en de reële economie die juist is.? De topman werd erop gewezen dat DSM vierhonderd mensen ontslaat. Dat is volgens hem soms onvermijdelijk. ?Je kunt niet zeggen: ik richt me alleen op people en planet en vergeet profit.?