RSS

Dossier: Economie

Dossier: Rabobank

Gepubliceerd: 08 mei 2013 01:12

Geen bonus voor top Rabobank

Gepubliceerd: 09 apr 2013 19:10

(Novum) - Het bestuur van de Rabobank heeft over vorig jaar geen bonus uitgekeerd gekregen. Dat blijkt uit het dinsdag gepubliceerde jaarverslag van de coöperatieve bank. Over 2011 werden nog bonussen uitgedeeld van in totaal 1,8 miljoen euro. De vijf topmannen van de bank kregen in 2012 gemiddeld 1,7 miljoen euro per persoon uitgekeerd aan salaris en pensioenuitkering. De niet-beursgenoteerde bank maakt niet bekend hoeveel de individuele bestuursleden, zoals topman Piet Moerland, precies verdienen. De raad van commissarissen heeft de bonus weggelaten in het licht van de economische crisis in 2012, waardoor de bank en de klanten een lastig jaar hadden. Ook hebben de commissarissen volgens een woordvoerder geluisterd naar de 'maatschappelijke kritiek' op de bonussen bij banken. De raad van bestuur heeft 'met instemming gereageerd' op het besluit om geen bonussen uit te keren. De Rabobank was in totaal 11,5 miljoen euro kwijt aan salarissen, pensioenkosten en bonussen voor de top. Hoewel de bonus over 2012 op nul is gezet, was de bank nog wel 0,2 miljoen euro kwijt aan bonussen over het jaar ervoor. Ook was de bank eenmalig 2,8 miljoen euro kwijt aan het afkopen van latere vut- en pensioenafspraken. Voor het gehele personeel heeft de Rabobank in 2012 naar eigen zeggen een 'beheerst beloningsbeleid' gevoerd. De bank heeft naar eigen zeggen hiermee voorkomen dat er ongewenste prikkels zijn geweest die tot schade konden leiden voor klanten of de financiële langetermijnpositie van de Rabobank. Eerder op dinsdag meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat medewerkers in de financiële sector er in het eerste kwartaal van dit jaar er het hardst op vooruit zijn gegaan qua cao-loon. De salarissen in de sector stegen met 2,6 procent door twee nieuwe ruime bank-cao's. Die loonstijging geldt echter niet voor de Rabobank-medewerkers. De oude cao is verlopen op 1 juli 2012 en de bank is er nog altijd niet uit met de bonden over een nieuwe cao. Hierdoor loopt de oude cao nog door.

'Bestuurscrisis bij Rabobank'

Gepubliceerd: 05 apr 2013 10:01

(Novum) - Bij Rabobank is ruzie ontstaan tussen topman Piet Moerland en financieel topman Bert Bruggink. Aanleiding voor de ruzie zou het gedwongen vertrek van bestuurder Gerlinde Silvis zijn. Bruggink zou daarop zes maal de vergadering van de raad van bestuur hebben laten schieten. Dat meldt Het Financieele Dagblad vrijdag op basis van bronnen. De raad van commissarissen stuurde Silvis in januari weg, met medeweten van topman Moerland. Silvis was onder meer verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de relatie met de lokale banken. In de relatie met de lokale banken rommelde het. Bruggink zou woedend zijn dat de overige bestuurders niet betrokken werden bij het besluit Silvis weg te sturen. De raad van commissarissen heeft volgens het FD zeer stevig op Bruggink moeten inpraten om hem weer te laten deelnemen aan de bestuursvergaderingen. Ook de Libor-affaire drukt volgens de krant op de onderlinge verhoudingen in het bestuur. De verhoudingen tussen financiële man Bruggink en Sipko Schat, die als bestuurder verantwoordelijk is voor de internationale zaken van de bank, zou op scherp staan. Bruggink hecht veel waarde aan de hoge kredietwaardigheid en het goede imago van de bank. De bank kondigde in februari aan mogelijk te gaan schikken in de zaak rond manipulatie van het belangrijke Libor-rentetarief. Schat is verantwoordelijk voor het Libor-dossier. De voorzitter van de raad van commissarissen Lense Koopmans zegt in een reactie aan het FD dat 'de beschrijving van de ontwikkelingen in de top van onze bank en toezichtgerelateerde dossiers grotendeels herkenbaar is'. Inmiddels functioneert het bestuur volgens Koopmans weer naar tevredenheid.

Rabobank ziet winst dalen naar 2,1 miljard euro

Gepubliceerd: 28 feb 2013 13:01

(Novum) - De Rabobank heeft de winst vorig jaar zien dalen met twintig procent ten opzichte van 2011. Het nettoresultaat kwam uit op 2,1 miljard euro, blijkt donderdag uit de jaarcijfers van de bank. Een jaar eerder was dat nog 2,6 miljard. Vooral de winst van de Nederlandse bankfilialen liep sterk terug. Het resultaat van de binnenlandse vestigingen van Rabobank en Friesland Bank daalde met dertig procent naar 1,3 miljard euro. Dit is onder meer het gevolg van waardeverminderingen. Onder andere in de bouw, de middenstand en de zee- en binnenvaart kampten ondernemingen met lagere bedrijfsresultaten, wat de winst van de bank drukte. Ook lagere renteopbrengsten en oplopende bedrijfslasten zorgden voor een lagere winst bij de Nederlandse divisie van Rabobank. De bedrijfslasten namen vooral toe door stijgende kosten voor het invoeren en handhaven van strengere wet- en regelgeving. De internationale divisie van Rabobank kende een relatief goed jaar en boekte een resultaat van 704 miljoen euro, tien procent lager dan in 2011. Lagere rentemarges en hogere bedrijfslasten zetten het resultaat onder druk, maar dit werd deels gecompenseerd door de opbrengst van de verkoop van aandelen in de Indiase Yes Bank. Voor 2013 verwacht Rabobank wederom een beperkte economische groei. De bank verwacht een bescheiden groei van de eigen kredietverlening, al blijft de kostendruk aanhouden. Dit jaar en komend jaar verdwijnen er drieduizend banen bij de Rabobank en wordt het aantal binnenlandse kantoren drastisch teruggebracht.